FHU. KORAD

Oferta

I. OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Sprzątanie pomieszczeń biurowych w tym:

– mycie pielęgnacyjne na mokro powierzchni podłogowych nie pokrytych wykładziną
– odkurzanie usuwanie bieżących plam, oraz pranie wykładzin dywanowych
– wycieranie kurzu oraz czyszczenie biurek, mebli, parapetów, maszyn biurowych i technicznych
– opróżnianie oraz mycie pojemników na śmieci wraz z wymianą worków jednorazowych
– mycie przeszkleń wewnętrznych
– podlewanie kwiatów
– usuwanie kurzu z kratek wentylacyjnych
– mycie drzwi
– mycie okien dostępnych od wewnątrz

Sprzątanie pomieszczeń sanitarnych i socjalnych w tym:

– mycie podłóg
– mycie umywalek, muszli klozetowych i pisuarów wraz z dezynfekcją
– mycie armatury i luster
– mycie dezynfekujące podłóg
– mycie ścian i ścianek działowych
– opróżnianie koszy na śmieci, mycie z wymianą worków
– uzupełnianie środków higieny osobistej ( papier toaletowy, mydło, ręczniki papierowe)
– mycie drzwi

Sprzątanie korytarzy, klatek schodowych i hal produkcyjnych w tym:

– mycie pielęgnacyjne na mokro powierzchni podłogowych nie pokrytych wykładzin
– odkurzanie usuwanie bieżących plam, oraz pranie wykładzin dywanowych
– wycieranie kurzu z mebli, parapetów i innych powierzchni
– opróżnianie oraz mycie pojemników na śmieci wraz z wymianą worków jednorazowych
– opróżnianie i mycie popielniczek
– czyszczenie wycieraczek
– mycie poręczy i lamperii
– mycie przeszkleń wewnętrznych
– obustronne mycie drzwi wejściowych
– pielęgnacja zieleni
– usługi nietypowe podlegające dodatkowym uzgodnieniom

Utrzymywanie parkingów, chodników i terenów zielonych:

– zamiatanie mechaniczne
– ręczne/mechaniczne sprzątanie zanieczyszczeń
– likwidacja narostów na chodnikach
– zbieranie śmieci
– odśnieżanie ręczne i mechaniczne
– usuwanie oblodzeni
– pryzmowanie śniegu
– posypywanie gołoledzi
– koszenie, grabienie oraz wywóz skoszonej trawy
– grabienie liści
– przycinanie krzewów
– przycinanie żywopłotów

II. BUDYNKI MIESZKALNE

Sprzątanie wewnątrz budynków:

– zamiatanie oraz mycie klatek schodowych, korytarzy, kabin dźwigowych
– mycie lamperii, balustrad, parapetów, grzejników, lamp oraz drzwi do pomieszczeń ogólnych
– sprzątanie pralni, suszarni, wózkowni i korytarzy piwnicznych
– mycie okien

Czyszczenie ulic i placów:

– zamiatanie mechaniczne oraz ręczne ulic, chodników i placów
– odśnieżanie mechaniczne oraz ręczne ulic, chodników i placów
– sprzątanie altan śmietnikowych
– utrzymywanie kubłów na śmieci w czystości oraz miejsc w których znajdują się pojemniki

Pielęgnacja terenów zielonych:

– pielęgnowanie zieleńców i kwietników
– okopywanie drzewek i krzewów
– zbieranie nieczystości
– koszenie, grabienie trawy łącznie z wywozem trawy
– przycinanie żywopłotów